توانمند سازی دانشجویان پرستاری سالمندی

یزد /بازدید دانشجویان سلامت سالمندی از مرکز نگهداری سالمندان مجد

دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از مرکز نگهداری سالمندان مجد شهرستان اردکان بازدید علمی داشتند.

دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از مرکز نگهداری سالمندان مجد شهرستان اردکان بازدید علمی  داشتند.


در راستای توانمند سازی دانشجویان پرستاری سالمندی ، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بازدید علمی از سرای سالمندان مجد شهرستان اردکان بازدید کردند.

دکتر عضدزاده ، کارشناس امور سالمندان و رئیس اداره بهزیستی اردکان که دراین بازدید دانشجویان را همراهی می کرد ، مراقبت از سالمند را بخش مهمی از وظایف حرفه ای پرستار عنوان و اظهار کرد: سالمند به فردی اطلاق می‌‌گردد که بیش از ۶۰ سال سن داشته و به علت پیامدها و عوارض ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن وی در اثر افزایش سن بوجود می‌آید نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد.

عضدزاده تصریح کرد: اگرچه پدیده سالمندی اجتناب‌ناپذیر است لیکن می‌توان با برنامه‌ریزی درست و بکارگیری روش‌های اصولی آن را به تعویق انداخت یا کیفیت زندگی را بهبود داد.

در این بازدید دانشجویان با انواع خدمات ویژه دوران سالمندی که در ایران و جهان به سالمندان ارائه می شود آشنا شده و از نزدیک در جریان انواع خدمات مراقبتی و پرستاری و توانبخشی که به سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی ارائه می شود قرار گرفتند.

در این بازدید علمی -پژوهشی دانشجویان با اشتیاق سوالات خود را در ارتباط با پرستاری سالمندی، نحوۀ نگهداری و مراقبت از سالمندان با دکتر عضدزاده ،کارشناس امور سالمندان و مسئولین بخش در میان گذاشتند.

منبع: اداره بهزیستی اردکان