رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور:

جمعیت سالمندی تا ۱۳ سال آینده به ۱۵ میلیون نفر می رسد

رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور گفت: تا 13 سال آینده جمعیت هفت میلیون و 500 هزار نفری سالمندی کنونی کشور به 15 میلیون نفر خواهد رسید.

رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور گفت: تا ۱۳ سال آینده جمعیت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفری سالمندی کنونی کشور به ۱۵ میلیون نفر خواهد رسید.

محسن سلمان نژاد روز چهارشنبه در جلسه شورای سالمندان استان افزود: بر این اساس در سال ۲۰۵۰ به ازای هر سه نفر یک سالمند در کشور وجود خواهد داشت و این آمارها وضعیت سالمندی و میزان آمادگی لازم برای پذیرش سالمندان در ۱۳ سال آینده را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: اگر امروزه بحثی به نام انتقال حساب های ملی وجود دارد به این معناست که برای زمان حیات فرد منابعی باید ایجاد شود که بتوانند رفاهی را بوجود بیاورد که این نوع منابع در کشور ضعیف است و باید به آن توجه کرد.
سلمان نژاد افزود: امروزه تمامی سالمندان بازنشسته دستگاه های دولتی در مسیر فقر رها می شوند و اگر فکری به حال این موضوع نشود، می تواند در ۱٫۵ دهه آینده به ۲ برابر افزایش یابد و به نوبه خود چالش های مهم، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی را به دنبال داشته باشد.
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور ادامه داد: هم اکنون بهزیستی کشور کمتر۱۰ درصد سالمندان کشور را تحت پوشش دارد و این حوزه یک بازوی موثر به شمار می رود و حتی فراتر عمل کرده و از طرفی ۹۰ درصد ماموریت های این حوزه به این نهاد ارتباطی ندارد.
وی بیان کرد: ۱۵ درصد سالمندان کشور بی صاحب بوده و در واقع تحت پوشش نهادی قرار ندارند و شناسایی آنها از همیت زیادی برخوردار است و با وجود اقدامات انجام گرفته سالمندی متولی واحدی در کشور ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور ادامه داد: با محوریت سازمان برنامه و بودجه بحث سند ملی در ۶ ماه تدوین، اهداف، سیاست ها و راهبردها مشخص و برای اولین بار در کمیته ملی سالمندی ارائه شد.
وی اظهار کرد: برای عملیاتی شدن این سند باید مطالعه پیمایشی سالمندی در کشور انجام می گرفت و این مهم از سال گذشته آغاز شده و گام های خوبی در این بخش برداشته شده است.
سلمان نژاد افزود: یکی از اقدامات این دبیرخانه ایجاد بنیاد فرزانگان است و شیوه نامه واحدی طراحی شده و این بنیادها
به عنوان حلقه ارتباطی بین سیاستگذاران و مردم هستند.
وی بیان کرد: بنیاد فرزانگان به عنوان بازوی اجرایی سیاستگذاری حوزه سالمندی را پیگیری می کند و تمامی جهان در این حوزه کار می کند که چهار محور سلامت، معیشت، توانمند سازی و آموزش اشتغال را مورد توجه قرار دادند.
رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور ادامه داد: بر این اساس ۲ سال مانده به بازنشستگی می توان آموزشهای لازم را ارائه داد و اگر می خواهیم بار سالمندی کاهش یابد با استفاده از کسب و کارهای موجود می توان به این مهم دست یافت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های مهم این دبیرخانه ایجاد بانک جامع سالمندی برای ارائه خدمات مورد نیاز به گروه های مختلف و شناسنامه دار کردن آن است که این مهم می تواند خلاها و نواقص را برطرف کند.
سلمان نژاد افزود: تا ۲ هفته آینده سایت بنیاد فرزانگان در کشور راه اندازی می شود و تمامی بنیادها می توانند با عضویت در این سایت نسبت به تبادل اطلاعات اقدام کنند.

منبع: ایرنا