صندوق جمعیت سازمان ملل

مجموع جلسات تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشور

دبیرخانه شوراي ملی سالمندان کشور با همکاري اساتید دانشگاه و مرکز آمار ایران و هماهنگی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مجموع جلسات تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشوربرگزارمی نماید.

دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با همکاری اساتید دانشگاه و مرکز آمار ایران و هماهنگی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مجموع جلسات تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشوربرگزارمی نماید.

 به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، این دبیرخانه با همکاری اساتید دانشگاه و مرکز آمار ایران به منظور بهره گیری از تجارب جناب آقای پروفسور زیدی از دانشگاه ساوت هامپتون، با هماهنگی بعمل آمده توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحدمجموع جلسات تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشوربرگزارمی نماید.

این مجموع جلسات تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشور با حضور جناب آقای دکترمحسنی بندپی معاون محترم وزیر و رییس محترم سازمان بهزیستی کشور، دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و نماینده دستگاه های عضو شورا، اساتید دانشگاه، مرکز آمار ایران، پژهشکده آمار و جمعی از مدیران، مسئولین و کارشناسان محترم حوزه های مختلف سازمان بهزیستی، برگزارمیشود.

لازم به گفتن است این جلسات ۲۱ الی ۲۳ آبان ماه سال جاری ساعت۱۰ صبح الی ۱۶ عصر در سالن تلاش در حال برگزاری است.

اختتامیه مجموع جلسات تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشور روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان ماه سال جاری ساعت ۱۰ الی ۱۲ در ساختمان ستادی سازمان بهزیستی کشور برگزار میشود.

 


 

منبع: دبیرخانه شوراي ملی سالمندان کشور