در گفت و گوی اجتماعی مطرح شد:

اقلیت های دینی وضعیت سالمندی بهتری دارند

عضو هیات مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی کشور اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از سالمندان در آسایشگاه های ایران زندگی خود را با امید به مرگ و وفات سپری می کنند.

عضو هیات مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی کشور اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از سالمندان در آسایشگاه های ایران زندگی خود را با امید به مرگ و وفات سپری می کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی مشکلات سالمندان، با حضور دکتر فرانک ایمانی (عضو هیئت مدیره انجمن علمی مددکاری اجتماعی) و محترم رمضانلو (کارشناس ارشد سازمان بهزیستی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر فرانک ایمانی با اشاره به ابعاد اجتماعی و فرهنگی آسایشگاه های سالمندی در کشور، گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده در میزان اشتیاق به زندگی سالمندان کشور مشخص شده است که متاسفانه بسیاری از سالمندان در آسایشگاه های ایران زندگی خود را با امید به مرگ و وفات سپری می کنند.

وی با اشاره به تفاوت فرهنگی آسایشگاه های سالمندان اقلیت های دینی در کشور با سایر آسایگاه های موجود، توضیح داد: مدیریت آسایشگاه های سالمندانِ اقلیت های دینی همواره با سایر آسایشگاه های کشور متفاوت است، چراکه مشارکت خانواده محور و اجتماعی این اقلیت ها همواره در میزان بسیار بالایی اتفاق می افتد.

عضو هیات مدیره انجن علمی مددکاری اجتماعی همچنین در ادامه افزود: متاسفانه امروزه بسیاری از ازدواج های سالمندی و تفریحات آن ها در میان افراد جامعه پذیرفته نشده است، در حالی که ازدواج ها و تفریحات سالمندی همواره امید به زندگی و سلامت سالمندان کشور را دستخوش ارتقا و رشد قرار می دهد.

وی همچنین در ادامه تاکیدکرد: مدیریت صحیح و ارتقای سطح کیفی وضعیت سالمندی همواره نیازمند تغییر نگرش و دیدگاه های مدیریتی است. 

در ادامه ی برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو محترم رمضانلو با اشاره به لزوم پیشگیری از بروز مشکلات سالمندی در کشور، گفت: روند رشد و ارتقای کیفیت سرای سالمندان در ایران در طی سال های اخیر از سطوح کیفی بسیار پایین تا شرایط امروزی پیش رفته است.

وی همچنین در ادامه افزود: سازمان بهزیستی کشور همواره یک سازمان خدمات رسانی به صورت میان رشته ای بوده است، بر همین اساس سایر دستگاه های آموزشی و بهداشتی در کشور با عملکردهای مطلوب خود می توانند در چند ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی سازمان بهزیستی کشور موثر باشند.

این کارشناس ارشد سازمان بهزیستی با اشاره به آسیب های ناشی از موضوع تجمل گرایی در کشور، اظهار داشت: متاسفانه امروزه بسیاری از آسایشگاه های سالمندان در کشور با اخذ هزینه های بسیار گزاف به صورت تجملگرایانه اقدام به فعالیت در حوزه ی نگه داری از سالمندان می کنند، در حالی که بسیاری از سالمندان کشور نیازمند بوده و تحت پوشش کمیته امداد هستند.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

منبع: برنامه گفت و گوی اجتماعی