سخنرانی دکتر سلمان نژاد

شــرڪــت و سخنرانی دڪــتــر سلمان نژاد در اســڪــاپ

شــرڪــت و سخنرانی دڪــتــر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران در نشست اسکاپ زیر مجموعه سازمان ملل با موضوع سالمندان در کشور تایلند

شــرڪــت و سخنرانی دڪــتــر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران در نشست اسکاپ زیر مجموعه سازمان ملل با موضوع سالمندان در کشور تایلند

شــرڪــت و سخنرانی دڪــتــر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران به همراه دکتر هومن محمدی قائم مقام دبیرخانه شورای ملی سالمندان در نشست اسکاپ کمیسیون اقتصادی اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه و زیر مجموعه سازمان ملل با موضوع سالمندان در کشور تایلند
منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان