دبیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل

درخواست بهزیستی کشور جهت برگزاری اجلاس جهانی سالمندی ۲۰۱۸

دکتر محسنی‌بندپی در دیدار با ناتالیا کانم دبیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل نسبت به میزبانی سازمان بهزیستی کشور برای برگزاری اجلاس جهانی سالمندی ۲۰۱۸ در ایران اعلام آمادگی کرد.

 دکتر محسنی‌بندپی در دیدار با ناتالیا کانم دبیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل نسبت به میزبانی سازمان بهزیستی کشور برای برگزاری اجلاس جهانی سالمندی ۲۰۱۸ در ایران اعلام آمادگی کرد.

ناتالیا کانم دبیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل در دیدار با دکتر محسنی‌بندپی در حاشیه سمپوزیوم جهانی سالمندی از فعالیت دبیرخانه شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تدوین و تهیه سند ملی سالمندی، برگزاری اجلاس منطقه‌ای سالمندان در ۲۰۱۶ در تبریز و پیمایش ملی سالمندان قدردانی کرد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور،