محسن سلمان‌نژاد

شورای عالی رفاه، نقش کلیدی را در سند ملی سالمندان دارد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در همایش تکریم منزلت سالمندان با بیان اینکه شورای عالی رفاه، نقش کلیدی را در سند ملی سالمندان دارد،

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در همایش تکریم منزلت سالمندان با بیان اینکه شورای عالی رفاه، نقش کلیدی را در سند ملی سالمندان دارد،

گفت: سند ملی سالمندان باید مصوبه هیات دولت را بگیرد و پس از آن، فعالیت دستگاه‌ها مشخص خواهد شد.

 

«محسن سلمان‌نژاد» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در همایش تکریم منزلت سالمندان، گفت: در حال حاضر ۹٫۲۸ درصد جمعیت کشور معادل ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ادامه داد: براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، افراد بیشتر از ۶۰ سال، سالمند محسوب می‌شوند.

وی در ادامه به سند ملی سالمندان اشاره کرد و گفت: امروز یکشنبه جلسه شورای ملی سالمندان تشکیل شد، این جلسه سالانه یکبار با حضور مسئولان از دستگاه های اجرایی مختلف برگزار می‌شود و امروز برای نخستین بار، سند در این جلسه، قرائت شد.

سلمان‌نژاد در پایان با بیان اینکه اهداف و سیاست‌های سند ملی سالمندان مشخص شده و اکنون برای اجرای فعالیت‌ها به مشارکت بین‌بخشی نیاز است، یادآور شد: سند ملی سالمندان باید مصوبه هیات دولت را بگیرد و پس از آن، فعالیت دستگاه‌ها مشخص خواهد شد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور،