در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛

فدایی وطن: سند ملی سالمندان باید ضمانت اجرا داشته باشد

در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری فدایی وطن، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سالمندان عنوان داشت: بعضی از مشکلات سالمندان توسط مراکز آموزشی بررسی می شود

در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری فدایی وطن، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سالمندان عنوان داشت: بعضی از مشکلات سالمندان توسط مراکز آموزشی بررسی می شود

در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری فدایی وطن، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سالمندان عنوان داشت: بعضی از مشکلات سالمندان توسط مراکز آموزشی بررسی می شود و در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است. مشکلات جسمانی سالمندان و مشکلات اجتماعی ان ها توسط مراکز اموزشی بررسی می شود.

وی افزود: پژوهش های ما نشان می دهد که سالمندان بیشتر مشکلات جسمی و اجتماعی دارند و از نظر شغلی و مالی دچار مشکل هستند.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سالمندان با بیان اهمیت پژوهش در حوزه سالمندان گفت: همه ما در خصوص سالمندان به عنوان ۱۰ درصد جمعیت کشور مسئولیم.

فدایی وطن با بیان اینکه سند سالمندان مقبولیت و جامعیت لازم را دارد؛ تاکید کرد : سند سالمندان باید جامعیت داشته باشد و همه مشکلات سالمندان را در نظر بگیرد، شرط دوم سند این است که باید سند سالمندان مقبولیت داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم اهمیت اجرایی شدن سند سالمندان به دور از هیاهوهای تبلیغاتی گفت: مهمترین شرط این سند این است که باید ضمانت اجرایی داشته باشد و لازم است که در این زمینه پیگیری لازم صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سالمندان گفت: از سال ۸۳ تنها یک جلسه شورای ملی سالمندان تشکیل شده است و باید دراین زمینه کارهای بیشتری صورت بگیرد.

فدایی وطن در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ۷ میلیون و۴۵۰ هزار نفر سالمند در کشور داریم گفت: در کل کشور زیر ۱۵ هزار نفر در خانه سالمند هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از نیمی از سالمندان حقوق ندارند‌، افزود: وزارت بهداشت و رفاه در مورد بیمه و درمان سالمندان کارهایی انجام داده است اما هزینه زندگی آنها برایشان مشکل آفرین شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وزارت بهداشت طرح پرستار در منزل را به وجود آورد گفت: سازمان بهزیستی طرح خدمات روزانه را دارد به طوری که آنها شب در کنار خانواده به سر می برند.

فدایی وطن با اشاره به اینکه در بیمه های خدمات توان بخشی نقص داریم، اظهار داشت: هیچ کس برای کلاس گذاشتن سالمند خود را به خانه سالمندان نمی برد.

منبع: دبیر خانه شورای ملی سالمندان