شهردار تهران:

سالمندان گنجینه های ارزشمند پایتخت هستند

شهردار تهران با بیان سالمندان گنجینه های ارزشمند پایتخت هستند، گفت: در نظر داریم تا با ارائه کارت های منزلت خدمات مطلوب تری به این قشر ارائه کنیم.

شهردار تهران با بیان سالمندان گنجینه های ارزشمند پایتخت هستند، گفت: در نظر داریم تا با ارائه کارت های منزلت خدمات مطلوب تری به این قشر ارائه کنیم.

محمدعلی نجفی در همایش یک هزار نفری سالمندان شهرتهران که در سالن پردیس تئاتر تهران در منطقه ۱۵ شهرداری اظهار کرد: این روز توفیقی بود که از نزدیک در جمع شهروندان ارشد و جهاندیدگان تهران باشم؛ از نظر ما سالمندی تهدید نیست بلکه یک فرصت به حساب می آید.

وی ادامه داد: در ادبیات، فرهنگ فارسی و دین اسلام نسبت به این دوره همواره با احترام خاصی سخن گفته شده و هر یک ازسالمندان گنجینه تجربه، عشق، عاطفه و سرمایه ای برای شهر تهران می باشند. 

وی با بیان اینکه اقداماتی تا کنون از طریق شهرداری برای سالمندان انجام شده است، گفت: در آینده نیز کانون های سالمندان فعال توسط این نهاد تقویت خواهند شد. 

شهردار تهران با بیان اینکه در نظر داریم شهر مطلوب و بهتری برای سالمندان ایجاد کنیم تصریح کرد: در سطح وسیع با توزیع کارت منزلت می توان زمینه ارائه خدماتی شایسته در مراکز تفریحی، هنری، ورزشی و استفاده از حمل و نقل عمومی را برای این قشر فراهم کنیم. 

منبع: ایرنا