مراسم پیاده‌روی و گردهمایی سالمندان

تهران/ برگزاری مراسم پیاده‌روی و گردهمایی سالمندان شهر تهران

مراسم پیاده‌روی و گردهمایی سالمندان شهر تهران در منطقه ۱۵ با حضور فرهادی؛ فرماندار تهران، نجفی؛ شهردار تهران، سالاری؛ عضو شورای پنجم شهر تهران، ایازی؛ معاون وزیر بهداشت، باقری؛ مدیرکل بهزیستی شهر تهران و مسئولان کانون سالمندان آغاز شد.

مراسم پیاده‌روی و گردهمایی سالمندان شهر تهران در منطقه ۱۵ با حضور  فرهادی؛ فرماندار تهران، نجفی؛ شهردار تهران، سالاری؛ عضو شورای پنجم شهر تهران، ایازی؛ معاون وزیر بهداشت، باقری؛ مدیرکل بهزیستی شهر تهران و مسئولان کانون سالمندان آغاز شد.

مراسم پیاده‌روی و گردهمایی سالمندان شهر تهران در منطقه ۱۵ برگزار شد.

مراسم پیاده‌روی و گردهمایی سالمندان شهر تهران در منطقه ۱۵ با حضور  فرهادی؛ فرماندار تهران، نجفی؛ شهردار تهران، سالاری؛ عضو شورای پنجم شهر تهران، ایازی؛ معاون وزیر بهداشت، باقری؛ مدیرکل بهزیستی شهر تهران و مسئولان کانون سالمندان آغاز شد.

نجفی بعد از پیاده‌روی در جمع سالمندان حضور یافت و از بازی‌های پردیس تئاتر تهران منطقه ۱۵ که مخصوص سالمندان است، دیدن کرد.

شهردار تهران در این مراسم از نمایندگان سالمندان تقدیر کرد و مقام سالمندان را گرامی داشت.

منبع: ایلنا