کارشناس سالمندان بهزیستی کرمانشاه

کرمانشاه/ دوازدهمین استان از لحاظ تعداد سالمند است

نوشین داوودی کارشناس مسئول دفتر سالمندان اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در استان 165 هزار و 315 سالمند وجود دارد و کرمانشاه دوازدهمین استان در زمینه داشتن تعداد سالمندان است.

نوشین داوودی کارشناس مسئول دفتر سالمندان اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در استان ۱۶۵ هزار و ۳۱۵ سالمند وجود دارد و کرمانشاه دوازدهمین استان در زمینه داشتن تعداد سالمندان است.

نوشین داوودی، اظهار کرد: در شهرستان کرمانشاه سه مرکز مراقبتی- توانبخشی سالمندان، یک مرکز جامع توانبخشی سالمندان شامل (خدمات مراقبتی و ویزیت در منزل) و سه مرکز روزانه آموزشی-توانبخشی وجود دارد.

وی در خصوص برنامه های بهزیستی برای افزایش ظرفیت مراکز سالمندان گفت: در راستای سیاست های سازمان، هدف بهزیستی ارتقای ظرفیت های مراکز روزانه و ویزیت در منزل است.

داوودی ادامه داد: در همین راستا طی رایزنی های متعددی با سازمان بهزیستی در خصوص افزایش حداقل چهار ظرفیت ۵۰ نفره در سطح شهرستان های تابعه و ۲ ظرفیت روزانه در مرکز استان اقدامات لازم صورت گرفته است.

این مسئول یادآور شد: همچنین با هدف ساماندهی سالمندان نیازمند و مجهول الهویه نیز نخستین مرکز خیریه سالمندان زن نیز در کرمانشاه با حضور رئیس سازمان بهزیستی آغاز به کار کرد.

وی گفت: ایجاد ظرفیت های روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان یکی از سیاست های سازمان در زمینه بهره مندی مشارکت سالمندان در بخش های مختلف و ارائه توانمندی های سالمندان است به طوری که در این مراکز در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی، پزشکی، پرستاری و مددکاری از ظرفیت های سالمندان استفاده می شود.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۱ شهر و ۲ هزار و ۶۲۲ روستا است.

منبع: ایرنا