مطالعات کارشناسی

تهران / دل بی رحم حمل و نقل عمومی نسبت به سالمندان

ترافیک تهران همواره گوی سبقت را از مطالعات کارشناسی و دستاوردهای آن می‌رباید و جلوتر از آن حرکت می‌کند. مدیران شهری در تکاپوی حل مساله، تدابیر گوناگونی اتخاذ می‌کنند که غالبا به صورت مُسکن‌های مقطعی، تنها بطور مقطعی بیماری را التیام می‌بخشد.

ترافیک تهران همواره گوی سبقت را از مطالعات کارشناسی و دستاوردهای آن می‌رباید و جلوتر از آن حرکت می‌کند. مدیران شهری در تکاپوی حل مساله، تدابیر گوناگونی اتخاذ می‌کنند که غالبا به صورت مُسکن‌های مقطعی، تنها بطور مقطعی بیماری را التیام می‌بخشد.

ترافیک تهران همواره گوی سبقت را از مطالعات کارشناسی و دستاوردهای آن می‌رباید و جلوتر از آن حرکت می‌کند. مدیران شهری در تکاپوی حل مساله، تدابیر گوناگونی اتخاذ می‌کنند که غالبا به صورت مُسکن‌های مقطعی، تنها بطور مقطعی بیماری را التیام می‌بخشد.
 
 یکی از راه‌های کاهش ترافیک، استفاده مردم از سامانه‌های حمل و نقل عمومی است، اما به دلیل ازدحام جمعیت و فشردگی شدید مسافران در واگن‌های مترو و اتوبوس‌های بی‌.آر.تی در ساعات پر رفت و آمد که موجب ایجاد آسیب‌های روحی و روانی بر مسافران می‌شود، بخش قابل توجهی از مردم ماندن در ترافیک و استفاده از ماشین‌های شخصی را به استفاده از این‌گونه سامانه‌ها ترجیح می‌دهند.
منبع: تین نیوز