به مناسبت گرامیداشت هفته سالمند

مرکزی / دیدار مدیر کل بهزیستی استان مرکزی با سالمندان

در اولین روز از هفته جهانی سالمندان، دکتررفیعی، مدیرکل بهزیستی، و جمعی از اعضای شورای معاونین ، از سالمندان آسایشگاه ابراهیم آباد، عیادت و دلجویی نمودند.

در اولین روز از هفته جهانی سالمندان، دکتررفیعی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی، و جمعی از اعضای شورای معاونین، از سالمندان آسایشگاه ابراهیم آباد، عیادت و دلجویی نمودند.

در اولین روز از هفته جهانی سالمندان، دکتررفیعی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی، و جمعی از اعضای شورای معاونین، از سالمندان آسایشگاه ابراهیم آباد، عیادت و دلجویی نمودند.

در ادامه میتوانید تصاویر این دیدار که در محیطی گرم و صمیمی برگزار شد را مشاهده نمایید.

 

منبع: بهزیستی استان مرکزی