کارشناس پژوهش و توانبخشی سالمندان

تنها ۲ درصد از افراد از پدر و مادر سالمند خود حمایت می کنند

سالمندان به عنوان ريشه‌هاي خانواده، باعث استحکام روابط ميان ديگر اعضاي خانواده و فرزندان هستند. اين قشر از جامعه با توجه به سن و شرايط‌شان نيازهاي مادي و عاطفي خاصي دارند که بايد از طرف ديگر اعضاي خانواده مورد توجه قرار بگيرد.

رضا محمد وردی پور کارشناس پژوهش و توانبخشی سالمندان با بیان آنکه بر اساس آمار سال گذشته ۸٫۳ درصد از جمعیت کشور ایران را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند، افزود: با توجه به آمارهای امروزی در حوزه سالمندی می توان حدس زد که در سال ۱۴۰۴، ایران از نظر سالمندی در وضعیت خوبی قرار نخواهد داشت.

وی با اشاره به چالش های سالمندی در کشور گفت: سن سالمندی در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی دارد، به طوریکه کاهش عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی فرد و همچنین سن شناسنامه‌ای می تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد.

وی همچنین با بیان آنکه کشورهای توسعه یافته سن سالمندی خود را بر اساس استاندارد افراد ۶۵ سال به بالا معرفی کرده اند گفت: این در حالیست که بر اساس این استاندارد در ایران افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می شوند. رییس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در خصوص شرایط خدمات رسانی به سالمندان نیز گفت: خدماتی که امروزه در کشور به سالمندان ارائه می شود، خدماتی متکی بر خانواده است.

 محمد وردی پور، همچنین با اشاره به سیاست های کشورهای اروپایی در حوزه سالمند، عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته و اروپایی با توجه به برنامه ریزیهای بلند خود، امروزه از مواجهه با پدیده سالمندی غافل گیر شده‌اند،

وی در ادامه افزود:همچنین با اشاره به سیاست های کشورهای اروپایی در حوزه سالمند، عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته و اروپایی با توجه به برنامه ریزیهای بلند خود، امروزه از مواجهه با پدیده سالمندی غافل گیر شده‌اند

ایشان تصریح کردن: در خصوص «سند واحد سالمندی» در کشور، گفت: سند واحد سالمندی در کشور بعد گذشت سالهای بسیاری از طرح آن، میان وزرات بهداشت و رفاه در پروسه رفت و آمد است، به طوریکه در همه این سالها این سند واحد به مرحله اجرا نرسیده است.

رضا محمد وردی پور کارشناس پژوهش و توانبخشی سالمندانهمچنین با اشاره به «فرزندان حمایت گر از سالمندان»، افزود: امروزه فقط حدود ۲ درصد از فرزندان افراد سالمند، پدر یا مادر خود را مورد حمایت قرار می دهند؛ این درحالیست که بر اساس پیش بینی های انجام شده، پس از گذشت چند سال خانواده ها دیگر توان حمایت و مدیریت سالمندان خود را نخواهند داشت، بر همین اساس برای حمایت و کنترل سالمندی به برنامه های بسیار جدی و دقیق نیاز است.

منبع: شیروان خبر