با حضور معاون توانبخشی بهزیستی مازندران

مازندران / افتتاح مرکز آموزشی توانبخشی روزانه سالمندان آوای مهر بابل

 مرکز آموزشی توانبخشی روزانه سالمندان آوای مهر بابل با حضور مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران ، عمرانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابل و جمعی از مسئولین شهری در پنجمین روز از هفته بهزیستی افتتاح شد .

 مرکز آموزشی توانبخشی روزانه سالمندان آوای مهر بابل با حضور مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران ، عمرانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابل و جمعی از مسئولین شهری در پنجمین روز از هفته بهزیستی افتتاح شد.

در آئین افتتاحیه مرکز آموزشی و توانبخشی سالمندان آوای مهر بابل مهندس قلندری با اشاره به اینکه نرخ رشد تولد در کشور پایین است گفت : میانگین سن جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود و همچنین ۱۰ درصد از جمعیت استان را سالمند تشکیل می دهد .

معاون توانبخشی بهزیستی استان مازندران با بیان اینکه سالمندان دارای توانمندی هایی هستند که باید به آنها توجّه شود. اظهار داشت: سالمندان به دلیل داشتن تجارب زیاد، می توانند مشاور بعضی از موضوعات خانوادگی ، شغلی و اجتماعی در کانون خانواده ها باشند .

وی در ادامه تصریح کرد : در چنین شرایطی، مراکزآموزشی و توانبخشی سالمندان می توانند در راستای ارتقای کیفیت زندگی سالمندی بسیار حائز اهمیت باشند.

مهندس قلندری با اشاره به اینکه این مرکز چهاردهمین مرکز آموزشی و توانبخشی سالمندان روزانه در استان می باشد . گفت: نگاه سازمان بهزیستی بر تاسیس و راه اندازی مراکز روزانه سالمندان است .

وی در پایان اظهار داشت : هدف ازتاسیس چنین مراکز ارئه خدمات فیزیوتراپی ، روانشناسی و کاردرمانی به منظور جلوگیری از بیماریهای روحی و روانی و آسیب های دوران سالمند است.

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران