نمایشگاه پارک بهاران

یزد/ نمایش آثار هنری سالمندان مرکز حبیب ابن مظاهر در پارک بهاران

سالمندان مرکز حبیب ابن مظاهر آثار هنری خود را نمایشگاه پارک بهاران به نمایش گذاشته شد.

سالمندان مرکز حبیب ابن مظاهر آثار هنری خود را نمایشگاه پارک بهاران به نمایش گذاشته شد.


در این نمایشگاه سعی شده از توانایی و پتانسیل بانوان میبدی در ادارات مختلف شهرستان با توجه به تعاریفی که آن ادارات از خود داشته اند و خانمها محور بوده اند، استفاده شود و توانمندیهای آنها را به نمایش گذاشته شود.

همچنین کوشش شده تا خلاقیت ها و توانمندیهای بانوان پررنگ نمایش داده شود و با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی که در کشور وجود دارد و همینطور نظر به شعار خودکفایی که داریم ، نشان دهیم که فقط کار این نیست که افراد در ادارات دولتی شاغل باشند ، بلکه با توجه به توانمندیهایی که دارند می توانند با فعالیتهای دیگری منشا خیر و اثر برای خود و خانواده شان باشند.

این نمایشگاه از ۷ الی ۱۱ مرداد در سالن سرپوشیده شهرداری در کنار پارک بانوان میبد واقع در محل پارک بهاران برپا گردیده است و زمان بازدید بعد از نماز مغرب و عشا می باشد.

منبع: روابط عمومی شهرستان میبد