در مراسم افتتاح ساختمان لاله

طرح توان‌بخشی و مراقبت معلولان سالمند در خانه اجرا می‌شود

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح توان‌بخشی و مراقبت معلولان سالمند در خانه به‌زودی در کشور اجرا خواهد شد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح توان‌بخشی و مراقبت معلولان سالمند در خانه به‌زودی در کشور اجرا خواهد شد.

علی ربیعی در مراسم افتتاح ساختمان لاله (مرکز نگهداری، آموزش و توان‌بخشی سالمندان) آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز که پیش از ظهر سه‌شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه احساس خوبی به‌واسطه حضور در این مجموعه‌دارم، اظهار کرد: این آسایشگاه با زندگی روزانه و خانوادگی عموم مردم نزدیک است.

وی بابیان اینکه احترام به سالمند احترام به ایران است، افزود: سالمندی همراه زندگی سلامت، طرح است کهتوسط سازمان پیگیری می‌شود.

وی رسیدگی به سبک زندگی جوامع برای رسیدگی به سالمندان را ضروری دانست و گفت: در سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ میلیون جمعیت بالای ۶۰ سال خواهیم داشت.

ربیعی با تأکید بر اینکه ۳ میلیون و ۷۵۵ هزار نفر از سالمندان را بانوان بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند، گفت: سالمندی تنهایی پدیده‌ای است که با آن موجهیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه آموزش پرستاری سالمند در خانه جز برنامه‌های در دستور کاراست، تصریح کرد: مراکز نگهداری نیمه‌وقت از سالمند بافرهنگ ایرانی سازگاری بیشتری دارد.

وی با تأکید بر افزایش طب سالمندی در کشور، خاطرنشان کرد: طرح توان‌بخشی و مراقبت معلولان سالمند در خانه به‌زودی در کشور اجرا خواهد شد، هزار و ۸۰۰ مراقب برای تحقق این امر تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم جداسازی معلولان ذهنی با شدت کم‌وزیاد، گفت: ۴۰ خانه در کشور برای تحقق این امر آماده‌شده است.

ربیعی با اعلام اینکه «سی. بی. آر» روستایی رو به اتمام است و به سمت «سی. بی. آر» شهری در حال حرکت هستیم، افزود: «سی. بی. آر» ۹۰ درصد روستاها تکمیل‌شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد شغل برای معلولان و توان‌بخش این افراد ازجمله اولویت‌های وزارت کار محسوب می‌شود، گفت: پیگیری اشتغال نیمه‌وقت و پاره وقت افراد معلول همچنین تامین هزینه بیمه کارفرما در این حوزه توسط وزارت کار در دستور کار قرار دارد.

منبع: خبرگزاری مهر