برنامه رادیویی بدون خط خوردگی

بدون خط خوردگی/ نگاهی به سند ملی سالمندان

برنامه رادیویی بدون خط خوردگی از رادیو گفتکو چهار شنبه 10 خرداد 1396 نگاهی به سند ملی سالمندان با حضور دکتر سلمان نژاد(رئیس خانه شورای ملی سالمندان)،

نگاهی به سند ملی سالمندان- بحران انسانی و حقوق بشری در بحرین- هدف ولیعهد عربستان در سفر به مسکو- افزایش ناامنی ها در افغانستان- چرایی حمایت از نظام استبدادی عربستان با حضور کلاهی(تهیه کننده)، عسگری(کارشناس مجری)، سلمان نژاد(رئیس خانه شورای ملی سالمندان)، کنعانی مقدم(کارشناس مسائل سیاسی)، دانشفر(کارشناس مسائل خاورمیانه)، یزدان پناه(کارشناس مسائل شرق آسیا)، رشنو(کارشناس مسائل سیاسی)

منبع: برنامه رادیویی بدون خط خوردگی