شهردار تبریز:

آذرشرقی/ برنامه‌های حوزه سالمندان باید ضامن حضور فعال این قشر در شهر باشد

شهردار تبریز با تاکید بر این که مراقبت و حمایت از سالمندان، باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود، گفت: دستگاه‌های مختلف خدمت‌رسان باید خدمات خود را با در نظر داشتن شرایط ویژه اقشار مختلف جامعه و به ویژه سالمندان، طراحی و اجرا کنند.

شهردار تبریز با تاکید بر این که مراقبت و حمایت از سالمندان، باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود، گفت: دستگاه‌های مختلف خدمت‌رسان باید خدمات خود را با در نظر داشتن شرایط ویژه اقشار مختلف جامعه و به ویژه سالمندان، طراحی و اجرا کنند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی در همایش منطقه‌ای سالمندان و پیامدهای مرتبط با سیاستگذاری، با بیان این مطلب اظهار داشت: ماموریت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، شامل اقشار مختلفی از شهروندان است که هر یک، نیازها و اقتضائات خاص خود را دارد؛ از این رو باید شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد در این جهتگیری لحاظ شود.

وی یادآور شد:  مجموعه بهزیستی به عنوان متولی اصلی مباحث اجتماعی، وظیفه ماموریت های خطیری در این راستا دارد و شهرداری نیز با توجه وظایفی که امروز به عموم شئونات شهر تسری یافته، در سال‌های اخیر به صورت عملیاتی وارد حوزه آسیب‌های اجتماعی شده است.

شهردار تبریز اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی و تبریز زمانی، از حیث نرخ زاد و ولد، از شهرهای پیشتاز کشور بود اما امروز مطابق آمار، این استان در آستانه کهنسالی واقع شده است؛ همین امر اقتضا می‌کند که عموم بسترهای خدمتگذاری، در خدمت تسهیل امور این طیف سنی، پیش برود. 

وی بیان کرد: شهرداری تبریز به نوبه خود در خصوص مناسب‌سازی فضایی شهری، ملاحظاتی را در بخش‌های عمران و شهرسازی، اعمال می کند؛ اما اختیارات شهرداری، طبیعتاً محدود است و این رویکرد، نیازمند همراهی عموم دستگاه‌های اجرایی است.

 نجفی با تاکید بر این که در خصوص برنامه‌های مراقبتی و حمایتی، باید اولویت‌مان حضور فعال سالمندان در خانواده و جامعه باشد، ادامه داد: با این حال، باید توسعه مراکز مراقبتی مجهز و خانه های شایسته برای سالمندان را نیز در دستور کار قرار دهیم. این قبیل مراکز نباید موجب انزوای سالمندان شوند؛ بلکه باید ضامن حضور فعال، بانشاط و تکریم این عزیزان باشند.

شهردار تبریز یادآور شد: شهرداری در سال‌های اخیر، رسیدگی، تجهیز و حمایت از این قبیل مراکز را با جدیت دنبال کرده و تلاش خواهد کرد پشتیبانی مادی و معنوی از این‌ قبیل مراکز را با همکاری نهادهای متولی و گروه های اجتماعی، مصمم تر پیگیری کند.

منبع: روابط عمومی شهرداری تبریز