گزارش تصویری

همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری

حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور،دکتر محسنی بندپی، دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در شهر تبریز جهت شرکت در

صبح امروز در همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری که با حضور ۲۰ چهره بین‌المللی فعال در حوزه سالمندان و مسئولین در هتل کایا تبریز برگزار شد.

حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور،دکتر محسنی بندپی، دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در شهر تبریز جهت شرکت در “سمپوزیوم منطقه ای سالمندی جمعیت وپیامدهای مرتبط با سیاستگذاری

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان