وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در تبریز؛

سرعت رشد زنان سالمند سرپرست خانوار چشمگیر است

وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی گفت: سرعت رشد زنان سالمند سرپرست خانوار در کشور چشمگیر است و در آینده نمی‌توان با گفتمان سالمندی به معنای از کار افتادگی است، فعالیت کرد.

علی ربیعی صبح امروز در همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری که با حضور ۲۰ چهره بین‌المللی فعال در حوزه سالمندان و مسئولین در هتل کایا تبریز برگزار شد، با اشاره به تاثیرات انقلاب صنعتی در کشور، اظهار داشت: در اواخر قرن ۱۹ و۲۰ انقلاب صنعتی باعث انقلاب جمعیتی و جوانی جمعیت شد و به تبع آن شهرنشینی دو عامل اصلی انقلاب‌های سیاسی شد و انقلاب اسلامی هم بی ارتباط با انقلاب جمعیتی نبوده است.

وی در ادامه با اشاره به روند سریع سالمندی در کشورهای در حال توسعه افزود: در قرن۲۱با تحول جمعیتی و سالمندی و الزام به تغییرات بنیادی سیاسی، اقتصادی هستیم که آمارها نشان دهنده وضعیت قابل توجه است و در نیمه قرن آتی دو میلیارد سالمند خواهیم داشت.

وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی تاکید کرد: امروز که هشت کشور آسیایی در این همایش حضور دارند، باید بدانیم ۴۵ درصد جمعیت سالمندی درکشورهای آسیایی خواهد بود.

ربیعی نبودن نیروی کار جوان را جز مشکلات توسعه سالمندی دانست و گفت: فقدان شاغلین جوان جز مشکلات کشورهای اروپایی هست که در کشورهای در حال توسعه هم در سال‌های آینده با این پدیده روبرو خواهیم بود، امروزه کشورهای توسعه یافته در حال گذر از این مسئله هستند، اما ما با این مشکل در آینده روبرو خواهیم بود.

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۳_۰۹-۳۳-۴۴

وی تصریح کرد: حجم بالای سالمندی در کشور ما و روند زنانه شدن سالمندی در کشورهای در حال توسعه است.

وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی سرعت رشد زنان سالمند سرپرست خانوار را چشمگیر خواند و اظهار داشت: ما بیشتر از کشورهای دیگر درگیر این مسئله خواهیم بود، امروزه ۴۵ درصد زنان بالای۶۰ سال همسر ندارند که ۴۳ درصد از این زنان همسرانشان فوت کرده است، ۱/۵ درصد کسانی هستند که طلاق گرفته ‌اند و سه درصد مربوط به زنانی است که هرگز ازدواج نکرده‌اند و برای مواجه با این فرآیند شتابان و اجتناب ناپذیر به بازبینی دقیق در سیاست های توسعه نیاز داریم.

ربیعی اشتباه رایج در بخش سالمندی را کار افتاده نامیدن سالمندان دانست و عنوان کرد: گفتمان‌های رایج در حوزه سالمندی با چالش روبرو هستیم، سالمندی را به معنای از کار افتادگی و گوشه گیری معنی می‌کنند در حالی که در سالهای آینده جمعیت سالمندان افزایش پیدا می‌کند و نمی‌توان با این گفتمان کار کرد.

وی نبود نسخه واحد برای مقابله با سالمندی از جمله مشکلات این حوزه دانست و افزود: برای سالمندی نسخه واحدی نخواهد بود، جوامع محلی که توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته متفاوت هستند و مهم ترین چالش فقدان ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در برنامه سالمندی است که باید با مطالعه و پژوهش انجام شود.

وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی ادامه داد: تغییرات سبک زندگی در کشورهای آسیایی و آفریقایی به علت محلی شدن پدیده های جهانی به سرعت تغییر می‌کند، اما سرعت برنامه ریزی برای ما نبوده و زندگی سالمندی از بین رفته است.

ربیعی با اشاره به این مسئله که امروزه تمامی سالمندان در شهرها و روستاها تحت پوشش بیمه هستند و چهار میلیون بازنشسته حقوق بگیر وجود دارد، یادآور شد: در ابتدای دولت آقای روحانی مستمری بازنشستگی۶۰۰ هزار تومان بوده است که با افتخار می‌گوییم این مبلغ اکنون یک میلیون و۱۵۰هزار تومان است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان