رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس دهم در تبریز؛

تا سال ۱۴۰۰ جمعیت سالمندی ایران به ۱۴ درصد می‌رسد

عزیزی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندی ایران، عدم تدبیر برای ارائه‌ی امکانات به سالمندان را مساوی با بروز بحران در آینده دانست.

عزیزی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندی ایران، عدم تدبیر برای ارائه‌ی امکانات به سالمندان را مساوی با بروز بحران در آینده دانست.

عبدالرضا عزیزی صبح امروز در همایش بین‌المللی سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست‌گذاری که با حضور ۲۰ چهره بین‌المللی فعال در حوزه سالمندان و مسئولین در هتل کایا تبریز برگزار شد، ابراز کرد: در سال ۱۴۰۰با ۱۴درصد جمعیت سالمندی در کشور روبرو خواهیم بود و باید تدابیر اساسی در این حوزه اتخاذ کنیم.

Untitle7474747474

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم با اشاره به موج سالمندی در کشور اظهار داشت: با توجه به این موج سالمندی، برخورداری از خدمات و حمایت‌های مالی و سلامتی حق مردم است؛ ۴۰میلیون نفر در کشور بیمه هستند اما مستمری بازنشستگی برای بازنشستگان کافی نیست.

وی بیمه رایگان را جزو طرح‌‌های مهم سلامت دانست وافزود: این مسئله بسیار خوب است اما شاید در آینده هم کسی بر سر کار بیاید که مانند ترامپ این طرح را ادامه ندهد، باید این طرح پایدار شود و فاصله زیادی با این موضوع داریم.

نماینده مردم شیروان با بیان اینکه حدود ۱۵میلیارد دلار سالانه به مردم یارانه پرداخت می‌شود، خاطرنشان ساخت: تنها جایی که این یارانه خوب هزینه شد بخش سلامت بوده است و مردم ما امروز دغدغه دارو و هزینه‌های درمانی آن را ندارند.

منبع: حبرگزاری اناج