گزارش تصویری

گزارش تصویری از اولین سمپوزیوم منطقه ای سالمندان

حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور،دکتر محسنی بندپی، دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در شهر تبریز جهت شرکت در

حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور،دکتر محسنی بندپی، دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در شهر تبریز جهت شرکت در “سمپوزیوم منطقه ای سالمندی جمعیت وپیامدهای مرتبط با سیاستگذاری

همایش بین المللی سالمندی جمعیت، ۱۲ و ۱۳ تیر ماه سال جاری با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان داخلی و خارجی در هتل کایا تبریز برگزار می‌شود.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان