شهردار کلانشهر تبریز

آذر شرقی/ شهر دوستدار سالمند میزبان سمپوزیوم سالمندان

دکترنجفی در این دیدار که با حضور رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ،مدیر کل بهزیستی استان و سایر اعضای کیته برگزاری همایش مذکور انجام یافت

به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی، شهردار کلانشهر تبریز در دیدار با اعضای کمیته برگزاری “اولین سمپوزیوم منطقه ای سالمندان “در شهر تبریز به خدمات در حال ارائه به سالمندان شهر اولین ها اشاره نمود.

دکترنجفی در این دیدار که با حضور رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ،مدیر کل بهزیستی استان و سایر اعضای کیته برگزاری همایش مذکور انجام یافت ؛با اشاره به اینکه شهر تبریز شهر اولین ها ،شهر بدون گدا و شهری که در زمینه خدمات رسانی به بی بضاعتها سابقه ای طولانی دارد ، علت این امر را قدمت شهر و مدنیت شهری دانست.

وی همچنین با بیان انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ گفت :تبریز در سه دوره از تاریخ به عنوان پایتخت کشور ایران انتخاب شده است.

رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز از طراحی مکانیسن هایی در تبریز که به نیازهای مردم پاسخ دهد ابراز خرسندی نمود و پیشنهاد انتقال این مکانیسم ها به کشورهای دیگر را داد.

دکتر جودان همچنین فعالیت NGOها در کنار دولت را قابل توجه ولازمه توسعه پایدار دانست.

منبع: روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی