به مناسبت ماه مبارک رمضان

یزد/ فعالیت های مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز در ماه مبارک رمضان

برگزاری جلسات و مسابقات قرآن، دعا و نیایش سالمندان، سفره های افطاری با حضور اقشار مختلف از جمله برنامه های مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز در ماه مبارک رمضان می باشد.

برگزاری جلسات و مسابقات قرآن، دعا و نیایش سالمندان، سفره های افطاری با حضور اقشار مختلف از جمله برنامه های مرکز جامع سالمندان نشاط  مهریز در ماه مبارک رمضان می باشد.

به مناسبت ماه مبارک رمضان در مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز برنامه هایی همچون جلسات و مسابقات قرآن، دعا و نیایش سالمندان، سفره های افطاری با حضور اقشار مختلف از جمله معلولین و خانواده هایشان، سالمندان و انجمن اسیب نخاعی های استان یزد و..برگزار گردید.

مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز در استان یزد شامل مرکز شبانه روزی نگهداری و مراقبت از سالمندان، مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان و مرکز روزانه سالمندی نشاط می باشد و برنامه های عنوان شده در این مراکز برگزار گردیده است.

منبع: مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز