مدیر کل بهزیستی استان اصفهان

اصفهان/ رشد جمعیت سالمندان در جهان رو به افزایش است

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در شورای سالمندان، رشد جمعیت سالمندی را در جهان رو به افزایش اعلام کرد و گفت: در سالیان آتی به ویژه کشورهای در حال توسعه با معظلی به نام انفجار جمعیت سالمندان روبرو خواهیم شد.

شورای سالمندان استان، با حضور «رسول زرگر پور» استاندار، «سعید صادقی» مدیر کل و «سید اصغر فیاض» معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان و تمامی اعضای عضو این کمیته در محل استانداری اصفهان برگزار شد.
 
«سعید صادقی» مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در شورای سالمندان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر خیر و برکت، تصریح کرد: مسئله سالمندی جمعیت پدیده ای است که در طی سالیان اخیر به دلایل مهمی از جمله کاهش میزان مرگ و میر ناشی از پیشرفت های علوم پزشکی و بهداشت و ترویج آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش امید به زندگی و طول عمر در سطح جهان مطرح شده، و تحولات قابل ملاحظه ای در کلیه جنبه های زندگی جوامع بشری به وجود آورده است.
 
وی در ادامه افزود: مقابله با چالش های فرا راه این پدیده و اتخاذ سیاست های مناسب در راستای ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان از اهمیت والایی برخوردار است. بنابراین آنچه به عنوان روند رو به رشد جمعیت سالمندان بیان می شود به خودی خود اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه مهم است تبعات و پیامدهایی است که این افزایش، بر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و به ویژه بهداشتی و درمانی می گذارد.

IMG10085351
 صادقی با اشاره به آمار سالمندان در جهان گفت: مرور آمار سالمندان در جهان گویای این حقیقت است که رشد جمعیت سالمندان در جهان رو به افزایش است و در سالیان آتی به ویژه کشورهای در حال توسعه با معظلی به نام انفجار جمعیت سالمندان روبرو خواهیم شد.
 
با اشاه به روند پیر شدن جمعیت در کشور افزود: بر طبق سرشماری سال ۱۳۳۵، حدود ۵ در صد جمعیت کشور را افراد ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل می دادند، این در حالی است که در سرشماری سال ۱۳۸۵ این میزان به ۷/۳ درصد از جمعیت کل کشور یعنی به بیش از ۵ میلیون نفر رسید و بر طبق سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۸/۲ درصد از کل جمعیت کشور یعنی حدود ۶ میلیون نفر را افراد ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل داده است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با اعلام نتایج تحقیقاتی پژوهشی که در سال ۹۵ توسط بهزیستی انجام گرفته گفت: نیازهای ۱۰۰ نفر از سالمندان اصفهان به صورت انتخابی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ۷۲درصد از سالمندان حداقل با یک بیماری مواجه بودند که نیاز به درمان ویژه داشت.
 
وی مهمترین نیازهای سالمندان، در بعد نیاز سلامت جسمی، امکانات و مراقبت های درمانی، در بعد سلامت روانی، آرامش درونی و در نهایت در بعد نیاز سلامت اجتماعی ، نیاز به حمایت اجتماعی از نوع عاطفی، نیاز به مشارکت فعال اجتماعی و نیاز به حمایت اجتماعی عنوان کرد.
 
صادقی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در خصوص سالمندان در سال ۹۵ گفت: اعلام شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند از فروردین ماه سال ۹۵،تهیه چک لیست ارزیابی در این زمینه جهت توزیع در ادارات، تشکیل سه جلسه با شهرداری و دستگاههای مربوطه درخصوص اجرای طرح شهر دوستدار سالمند، انجام فاز اول پروژه صدور کارت منزلت شهروندی ویژه سالمندان با همکاری شهرداری و تفویض اختیار از طریق معاونت فرهنگی شهرداری به بنیاد فرزانگان استان جهت توزیع کارتهای منزلت بین سالمندان شهر اصفهان از جمله اقدامات انجام شده در خصوص سالمندان در سال ۹۵ بوده است.
 
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در پایان به برنامه های پیشنهادی و در دست اقدام در سال جاری اشاره کرد و گفت:دبیرخانه شورای ملی سالمندان می تواند در اجرای مواد ۴ و ۵ آئین نامه اجرایی جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب هیأت محترم وزیران و به منظور بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در جلسات شورا و تهیه طرح ها و برنامه های مناسب، کمیته های تخصصی شامل، کمیته تخصصی امور بهداشتی- درمانی و توانبخشی،کمیته تخصصی امور فرهنگی-آموزشی و پژوهشی، کمیته تخصصی امورعمرانی و زیر بنایی، کمیته تخصصی امور رفاهی و بیمه ای و کمیته تخصصی امور حقوقی و قانونی سالمندان را تشکیل دهد.
 
استاندار اصفهان در ادامه اذعان کرد: مصوب می شود کمیته های تخصصی زیر مجموعه شورای سالمندان استان در دستگاه های مسئول ایجاد، تحلیل حوزه سالمندی با اطلاعات و آمار دقیق اعضا آماده و کمیته ورزش نیز جهت ارائه خدمات ورزشی به سالمندان به این کمیته ها افزوده شود. 

استاندار اصفهان در پایان با تاکید بر تکریم منزلت سالمندان یادآور شد: تبلیغات رسانه ای در صدا و سیمای مرکز استان با حفظ احترام و ارزش گذاری به سالمندان صورت پذیرد.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل به نقل از اصفهان