اولین نشست شورای سالمندان استان

کرمان / جلسه شورای سالمندان استان کرمان

اولین نشست شورای سالمندان استان کرمان در سالجاری با حضور مدیر کل بهزیستی استان ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، معاون توانبخشی بهزیستی و اعضاء شورای سالمندان در استانداری کرمان برگزارشد.

اولین نشست شورای سالمندان استان کرمان در سالجاری با حضور مدیر کل بهزیستی استان ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، معاون توانبخشی بهزیستی  و اعضاء شورای سالمندان در استانداری کرمان برگزارشد.

دراین نشست مدیرکل بهزیستی به شرح وضعیت رشد جمعیتی سالمندان درسطح جهان،ایران واستان پرداخت  وعنوان نمود آنچه این آمارها به ما گوشزد می کند این است که بدون برنامه ورود به هرجریانی ابتر است وباید برنامه داشته باشیم هم به لحاظ برنامه ریزی برای سالمندی سالم وهم استفاده از تجارب ارزنده این افراد ومسئله دیگر اینکه پدیده سالمندی قابل پیشگیری نیست اماقطعا” می شودجلوی پیر شدن باهزینه رابگیریم برای اینکار یکی از برنامه هاتشکیل سازمانهای مردم نهاد از خود سالمندان جهت پیگیری مطالب خودشان است.

۰۰۱۴۱۴

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان: عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی گفت :آگاه کردن جامعه نسبت به سالمندان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اجتماعی مطلوب، با حفظ احترام و کرامت به قشرسالمند جامعه باید در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.

وی در این نشست با بیان اینکه سالمندان گنجینه های اطلاعاتی کشور محسوب می شوند ؛ گفت : سالمندی جایگاه ویژه ای در جامعه دارد چراکه می توان  از اطلاعات و تجارب این افراد در پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه استفاده کرد .

ایشان با اشاره به رشد جمعیت سالمندی در کشور  اظهار داشت : توجه ویژه علمی و داشتن برنامه هایی در راستای ارتقاء سلامت روحی – روانی سالمندان می تواند جامعه را از آسیب های ناشی از رشد سالمندی نجات  دهد.

صادق زاده افزود: برای خدمت به سالمندان بهترین روش استفاده از تجربیات آنان است و باید برای بهره مندی از این تجربیات و مهارتهای با ارزش برنامه ریزی داشته باشیم.

۱۴۴۱۴۱

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد یا  N.G.O ها گفت : تشکلهای مردم نهاد نه تنها بهترین وسیله برای وصول مطالبات سالمندان می باشند، بلکه می توان از این ظرفیت ها برای رفاه حال سالمندان در زمینه های مختلف بهره برد و مرکز جامع توانبخشی بهزیستی کرمان برای هر گونه همکاری در این زمینه آماده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان، با اشاره به راه اندازی خط زندگی  سالمندی تصریح کرد : این خط غیر ازکمک به ارائه خدمات پزشکی به سالمندان ، مشکلاتی که در خانه و زندگی داشته باشند از جمله مسائل تاسیساتی،تعمیراتی،خرید و…را نیزپیگیری می نمایند.

در ادامه علیرضا اسدی معاون توانبخشی  بهزیستی استان با اشاره به پیش بینی های انجام شده مبنی بر راه اندازی مرکز تحقیقات سالمندی ، گفت : هدف از راه اندازی این مرکز بررسی های علمی در مورد سالمندی و ارائه خدمات تخصصی است. وی توسعه کمی وکیفی تولید وانتشاردانش در ابعادزیستی،جسمی ، روانی،اجتماعی ومعنوی سالمندان ، توسعه وتوانمند سازی سرمایه انسانی در حوزه تربیت پژوهشگر،توسعه همکاری های بین بخشی ،ملی  وبین المللی  درابعادآموزش، پژوهش، مدیریت نوآوری و… را ازجمله اهداف این مرکز عنوان نمودهمچنین  ایشان با بیان اینکه توسعه فرآیند توانمندسازی سالمندان ضروری است اظهار داشت : سالمندان برای گذراندن دوره سالمندی سالم به مراقبت ، پرستاری و خدمات مددکاری – روانشناسی مناسب نیاز دارند که وجود این مرکز تحقیقاتی می تواند این نیازها را به طور تخصصی برآورده کند.

در ادامه با بررسی مصوبات جلسه قبلی هریک از اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مصوبات جدید ازجمله پیشنهاد عقد تفاهم نامه همکاری با شهرداری،دهیاری ومیراث فرهنگی جهت خدمت رسانی به سالمندان  نهایی شد.

منبع: روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان