گزارش تصویری

شورای ساماندهی امور سالمندان استان تهران

شورای ساماندهی امور سالمندان استان تهران به ریاست دکتر چاوشی معاون اجتماعی استاندار تهران و حضور دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

شورای ساماندهی امور سالمندان استان تهران به ریاست دکتر چاوشی معاون اجتماعی استاندار تهران و حضور دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور شورای ساماندهی امور سالمندان استان تهران به ریاست دکتر چاوشی معاون اجتماعی استاندار تهران و حضور دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

منبع: بهزیستی استان تهران