معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین

تهران/ جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان ورامین برگزار شد

جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان ورامین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ورامین جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان ورامین به ریاست  معاون سیاسی انتظامی  فرماندار و با حضور مسوولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین در این جلسه با بیان اینکه تکریم سالمندان از سفارشات اسلام می باشد بر نهادینه کردن حمایت از سالمندان و افزایش آگاهی های مردم نسبت به حوزه سالمندی تأکید نمود و خواستار برنامه ریزی و اقدامات مناسب برای سالمندان شد.
عباسعلی سعیدیان افزود : تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان، حفظ احترام وحرمت سالمندان با استفاده از تمام ظرفیت ها یک امر ضروری است که باید این امر را جدی گرفته و زمینه لازم برای حفظ جایگاه سالمندان را فراهم نماییم.
وی افزود : سالمندان نیاز و مشکلات فراوانی دارند که بسیاری از آنها بین همه سالمندان دنیا مشترک و برخی از این نیازها با توجه به نوع جوامع متفاوت است مانند مشکلات درمانی ، تردد و اقتصادی در همه جای دنیا بین سالمندان مشترک است.
وی تصریح کرد: اطلاع رسانی در خصوص بیمه سلامت شهرستان به عموم شهروندانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای می باشند به ویژه سالمندان که نیازهای درمانی آنان نسبت به سایر افراد جامعه بیشتر است و نیز اطلاع ر سانی در خصوص ارائه خدمات رایگان به سالمندان بالای شصت سال که در مراکز تحت پوشش بهزیستی به نشانی ورامین خیابان مهدیه نبش مهدیه ۵ ثبت نام کرده اند می باید در دستور کار قرار گیرد.
سعیدیان تأکید کرد: اگر دستگاه ها و سازمان های دولتی و نهادهای غیردولتی با یکدیگر همدلی داشته باشند، پیگیری امور سالمندان آسان تر می شود.
در ادامه جلسه راهکارها و برنامه های مناسب برای سالمندان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
 

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان ورامین