با حضور دکتر سعید ناجی

البرز/ مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف

با حضور دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار و دیگر مسئولین مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف برگزار شد

با حضور دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار و دیگر مسئولین مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف برگزار شد

همزمان با شب میلاد پربرکت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، مراسم ضیافت افطار و تکریم از سالمندان آسایشگاه شریف با حضور دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار، ابوطالب […]

با حضور دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار و دیگر مسئولین مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف برگزار شد

همزمان با شب میلاد پربرکت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، مراسم ضیافت افطار و تکریم از سالمندان آسایشگاه شریف با حضور دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار، ابوطالب فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار و دیگر مسئولین در این مرکز برگزار شد.

مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف (1) مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف (2) مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف (3) مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف (4) مراسم ضیافت افطار در آسایشگاه سالمندان شریف (5)

منبع: خبرشهر