براساس اطلاعات گردآوری شده،

۱۶۰۰ ساعت برنامه برای تکریم سالمندان

براساس اطلاعات گردآوری شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان صدا و سیما درباره سالمندان و معلولان عملکردی قابل‌توجه بوده و شبکه‌های استانی، رادیویی و تلویزیونی، افزون بر 1608 ساعت برنامه برای «حمایت از سالمندان و معلولان» تدارک دیده و پخش کرده‌اند.

سال گذشته شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، بیش از ۱۶۰۰ ساعت برنامه برای حمایت از سالمندان و معلولان پخش کردند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، براساس اطلاعات گردآوری شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان صدا و سیما درباره سالمندان و معلولان عملکردی قابل‌توجه بوده و شبکه‌های استانی، رادیویی و تلویزیونی، افزون بر ۱۶۰۸ ساعت برنامه برای «حمایت از سالمندان و معلولان» تدارک دیده و پخش کرده‌اند.

در این میان معاونت صدا با ۲۹۸ساعت برنامه تولیدی نقش مهمی در ارائه راهکا‌رها و شیوه‌هایی برای برخورد صحیح با سالمندان و معلولان جامعه داشته است.

معاونت سیما افزون بر ۳۰۹ ساعت برنامه زنده و تولیدی به این موضوع اختصاص داده و در برنامه‌های مختلف خود از شبکه‌های سراسری به موضوع مذکور پرداخته است.

معاونت سیاسی سازمان هم که بیشترین سهم را در اطلاع‌رسانی درباره موضوعات مختلف به عهده دارد در سال گذشته بیش از ۴۱۸ ساعت خبر، گزارش خبری و برنامه درباره موضوع سالمندان و معلولان تولید و ارائه کرده است.

معاونت امور استان‌های سازمان به علت گستردگی فعالیتش در سراسر کشور از فعال‌ترین بخش‌های رسانه ملی در این زمینه بوده است. مراکز استانی صدا و سیما سال گذشته در مجموع بیش از ۵۸۰ ساعت برنامه برای تکریم سالمندان و برخورد صحیح با معلولان در جامعه یا بررسی مسائل و مشکلات این قشر از جامعه تولید و پخش کردند. طبق آمار‌های موجود در میان مراکز استانی مراکز خراسان‌شمالی و همدان بیشترین مشارکت را در این امر داشته‌اند. برنامه‌های زنده اجتماعی، مستند، سریال‌های تلویزیونی، برنامه‌های گفت‌وگومحور و گزارش‌های اجتماعی از بستر‌هایی بوده‌اند که رسانه ملی برای طرح مسائل سالمندان و معلولان استفاده کرده است.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی