رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:

شیب تند سالمندی را تجربه می‌کنیم

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: هم‌ اکنون بیش از ۹درصد جمعیت کشور سالمند است که با این وضعیت، هم اکنون وارد مرحله‌ نخست سالمندی، یعنی جمعیت بین ۷ تا ۱۴ درصد سالمند شده‌ایم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: هم‌ اکنون بیش از ۹درصد جمعیت کشور سالمند است که با این وضعیت، هم اکنون وارد مرحله‌ نخست سالمندی، یعنی جمعیت بین ۷ تا ۱۴ درصد سالمند شده‌ایم.

محسن سلمان نژاد گفت: سالمندی، پدیده‌ای است که در کشورهای توسعه‌یافته، در یک دوره ۵۰ ساله اتفاق می‌افتد اما در کشور ما این شاخص، بعد از انفجار جمعیتی دهه ۶۰، به یکباره شروع ‌به‌ پدیده‌شدن کرد.

وی افزود: در واقع، انفجار جمعیتی دهه ۶۰ و کاهش مرگ‌و‌میر باعث شده تا سالمندی در کشور ما با شیب تندتری شکل بگیرد.

سلمان‌نژاد گفت: کشور با میانگین سالمندی ۷۴ سال، در حال ورود به پدیده سالمندی است و با این روند، کشورمان در برنامه ششم توسعه عملاً به سمت جمعیت سالمند تغییر رویه خواهد داد.

وی افزود: هم‌ اکنون بیش از ۹درصد جمعیت کشور سالمند است در حالی که این آمار ۸٫۲۶ درصد بوده یعنی دودهه دیگر به ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت و این یعنی جمعیت واقعی سالمندی.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور افزود: بنابراین کشور با این جمعیت، هم اکنون وارد مرحله‌  نخست سالمندی، یعنی جمعیت بین ۷ تا ۱۴ درصد سالمند شده است.

وی تصریح کرد: اکنون ۸ میلیون نفر سالمند داریم ولی تا سال ۱۴۱۰ به ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید و شیب تند سالمندی را تجربه می کنیم.

سلمان نژاد گفت: بعید می دانم حتی طی یکی دوبرنامه توسعه دیگر وقت داشته باشیم تا قدم های خوبی به سمت شاخص های جهانی سالمندی برداریم.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان