در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

انتشار نخستین کتاب در زمینه حقوق سالمندان

کتاب حقوق سالمندان در هشت فصل و ۲۰۸ صفحه توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به قلم دکتر سید احمد حبیب نژاد و محمد صالح تسخیری منتشر شد.

با توجه به روند پیری جمعیت در جوامع مختلف، موضوع نوینی با عنوان «حقوق سالمندان» در کانون توجه صاحب‌نظران حقوقی قرار گرفته است. حقوق سالمندان به دنبال حمایت از این قشر  آسیب‌پذیر در برابر پدیده‌هایی است که منجر به آسیب‌دیدگی سالمندان می‌شود.

بر اساس این گزارش،  با توجه به روند پیری جمعیت در ایران و بروز مشکل سالمندی در دو دهه پیش‌رو، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نگاهی آینده‌پژوهانه اقدام به تهیه نوشتاری علمی در این زمینه کرد. کتاب حقوق سالمندان که نتیجه تلاش دو ساله پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌باشد با نگاهی جامع به معضلات اقشار سالخورده توجه کرده است.

۳۲۰۸۸۳۸۷da419227f20729e6cf7687d8_Sدر تألیف این کتاب، علاوه بر بهره‌مندی از تراث اسلامی و منابع فقهی، تلاش شده که دستاوردهای حقوقی  سایر کشورهای درگیر با مسأله سالمندی به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد؛ از این رو با توجه به جدید بودن این موضوع در علم حقوق، سعی بر تولید ادبیات حقوقی متناسب با نیاز ملی و مذهبی برای استفاده در جامعه علمی کشور و به‌عنوان الگویی برای جهان اسلام شده است.

مبانی حقوق سالمندان، اصول حاکم بر حقوق سالمندان، منابع حقوق سالمندان، حقوق بشر سالمندی، سالمندی در اندیشه اسلامی، وضعیت حقوق سالمندان در ایران و تدوین «قانون جامع سالمندان» ، موضوعاتی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب به عنوان نخستین اثر حقوقی در زمینه سالمندی و سالمندان که با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و به قلم دکتر سید احمد حبیب‌نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و محمد صالح تسخیری (پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل و پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس) توسط انتشارات خرسندی به زیور طبع آراسته گردید.

این کتاب که به عنوان سند پشتیبان «پیش‌نویس قانون جامع حقوق سالمندان» می‌باشد طی مراسمی در روز سه شنبه۱۹ اردیبهشت ماه با حضور آیت‌الله احمد مبلغی وبرخی اساتید حوزه و دانشگاه  در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی خواهد شد./

http://www.icana.ir/Fa/News/332884
منبع: خبرگزاری خانه ملت