در حوزه سالمندان

تفاهمنامه همکاری بهزیستی با صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA منعقد شد

تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور با صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA در زمینه تولید دانش و شواهد علمی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه سالمندان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور منعقد شد.

تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور با صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA در زمینه تولید دانش و شواهد علمی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه سالمندان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور با صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA در زمینه تولید دانش و شواهد علمی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه سالمندان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور منعقد شد.

انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم با بیان اینکه مساله سالمندی یک واقعیت و یک پدیده فیزیولوژیکی که هر کشوری در حال حاضر با آن مواجه است و اقلیت بزرگی را جمعیت سالمندان تشکیل می دهند گفت: سالمندان می توانند فرصت بسیار خوبی را برای هر کشوری فراهم کنند.

۱۸-April-2017-MoCLSW

سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی سالمندان که دبیرخانه اش در این سازمان مستقر شده و با توجه به برنامه ششم توسعه برنامه برنامه های بسیار خوب و علمی را برای سالمندان کشور طراحی کردیم قطعا مساله سالمندان یک پدیده ای است که نیازمند همکاری دستگاه های مختلف است.

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای اولین بار توانستیم توسعه بنیاد فرزانگان را در مجلس مصوب کنیم و اعتبار بگیریم ادامه داد: در فرصت باقیمانده تا نشست منطقه ای سال ۲۰۱۸ می توانیم مسائل را رصد و پایش کنیم و با همکاری طرفین تفاهم نامه اقدامات خوبی را در شاخص های دیده بان سالمندی ارائه دهیم.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور