دکتر سلمان نژاد

بهره برداری از ۱۴ بنیاد فرزانگان تا پایان فروردین

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از افتتاح 14 بنیاد فرزانگان تا پایان فروردین ماه جاری در کشور خبرداد و گفت: با راه اندازی مراکز جدید، تعداد بنیادهای فرزانگان از 36 به 50 مرکز افزایش می یابد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از افتتاح ۱۴ بنیاد فرزانگان تا پایان فروردین ماه جاری در کشور خبرداد و گفت: با راه اندازی مراکز جدید، تعداد بنیادهای فرزانگان از ۳۶ به ۵۰ مرکز افزایش می یابد.

محسن سلمان نژاد افزود: هم اکنون ۳۶ بنیاد فرزانگان در کشور فعالیت دارد که با افتتاح ۱۴ مرکز دیگر، مجموع این بنیادها به ۵۰ مرکز خواهد رسید و براساس این برنامه در نظر است که در همه شهرها، یک بنیاد فرزانگان راه اندازی شود.

وی تصریح کرد تا پایان امسال مجموع بنیادهای فرزانگان دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت.

سلمان نژاد افزود: بنیادهای فرزانگان شرایطی را برای سالمندان فراهم می کنند که قیمت تمام شده خدماتی مانند خدمات پزشکی و حقوقی برای آنان کمتر محاسبه شود.

وی گفت: بنیادهای فرزانگان با ایجاد بانک اطلاعاتی سالمندان، نیازهای آنان را شناسایی کرده و برای آنان برنامه ریزی می کنند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور خاطرنشان کرد: بنیادهای فرزانگان در سراسر کشور می توانند خدمات مددکاری و مشاوره های حقوقی و سلامت و حتی خدمات سرگرم کننده به سالمندان ارائه دهند و هزینه این خدمات نیز بسیار اندک خواهد بود.

وی با یادآوری تشکیل دبیرخانه بنیاد فرزانگان در سال های ۹۰ – ۹۱ ، تاکید کرد: بنیاد فرزانگان مکانی برای ارائه خدمات به سالمندان است و این بنیادها امسال در تمام شهرها گسترش خواهد یافت.

سلمان نژاد گفت: حتی غربالگری های پزشکی نیز می تواند در بنیاد فرزانگان انجام شود و پزشکان خیر در این زمینه همکاری کنند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار سالمند، تحت حمایت های بهزیستی قرار دارند که یکصد هزار نفر آنان در مراکز شبانه روزی و روزانه سالمندان نگهداری می شوند.

همچنین جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال در کشور ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، سالمندان بالای ۶۵ سال بیش از چهار میلیون نفر و سالمندان بالای ۷۵ سال بیش از دو میلیون نفر است که در برنامه های بهزیستی، افراد بالای ۶۰ سال ، سالمند محسوب می شوند.

منبع: ایرنا