اولین جلسه شورای سالمندان

بوشهر / اولین جلسه شورای سالمندان درشهرستان تنگستان

اولین جلسه شورای سالمندان در این شهرستان با حضور معاون فرماندار آقای شعبانی ودبیری آقای چرغان رییس بهزیستی وکارشناس توانبخشی درشهرستان تنگستان برگزار گردید.

اولین جلسه شورای سالمندان در این شهرستان با حضور معاون فرماندار آقای شعبانی ودبیری آقای چرغان رییس بهزیستی وکارشناس توانبخشی درشهرستان تنگستان برگزار گردید.

اولین جلسه شورای سالمندان در این شهرستان با حضور معاون فرماندار آقای شعبانی ودبیری آقای چرغان رییس بهزیستی وکارشناس توانبخشی شهرستان وادارات مربوطه ازقبیل اداره راهداری وحمل نقل جاده ای ،اداره ورزش وجوانان ،آموزش وپرورش ،شبکه بهداشت ،کمیته امداد امام خمینی ،کانون بازنشستگان آموزش وپرورش ،مدیرعامل بنیادفرزانگان جهاندیده استان ،بخشداری مرکزی ومدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

unnamed (4)

خلاصه گزارش جلسه: جلسه ساماندهی شورای سالمندان شهرستان با حضور آقای شعبانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی  فرمانداری در مورخ فوق برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید ،دبیر جلسه آقای چرغان مطالبی در خصوص تشکیل این شورا وهمچنین آیین نامه این شورا خدمت اعضای حاضرتوسط کارشناس توانبخشی ارائه گردید.درادامه مدیر عامل بنیاد فرزانگان دراین خصوص اظهاراتی بیان داشتند وپس از بیانات آقای شعبانی دراین خصوص درپایان پس از بحث وتبادل نظر موارد زیر پیشنهاد و مصوب شد.

۱-مناسب سازی محیط 

۲-تشکیل شورای ساماندهی توسط ادارات مربوطه در آین نامه

۳تاسیس بنیاد فرزانگان در شهرستان

۴- اختصاصیک قطعه زمین توسط شهرداری بابت فعالیتهای بنیاد

۵- برگزاری کارگاههای آموزشی بهبود کیفیت زندگی سالمندان و…..

کارشناس توانبخشی تنگستان
لیلا بشکانی زاده

 

منبع: توانبخشی تنگستان