چهارمین مرکز روزانه سالمندان سمنان

سمنان/ افتتاح مرکز توانبخشی سالمندان در سمنان

مرکز توانبخشی خانه مهر، چهارمین مرکز روزانه سالمندان استان سمنان است که 50 نفر ظرفیت دارد و در حال حاضر 33 نفر از خدمات آن استفاده میکنند.

مرکز توانبخشی خانه مهر، چهارمین مرکز روزانه سالمندان استان سمنان است که ۵۰ نفر ظرفیت دارد و در حال حاضر ۳۳ نفر از خدمات آن استفاده میکنند.
مدیر کل بهزیستی استان سمنان گفت: در این مرکز خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، آموزشی و بهداشتی به صورت رایگان به سالمندان ارائه میشود.
علیرضا ایزد پور تعداد مراکز سالمندان استان سمنان را ۹ مرکز اعلام کرد و افزود: از این تعداد پنج مرکز شبانه روزی و چهار مرکز روزانه است.
در مراسم افتتاح این مرکز معاون توانبخشی سارمان بهزیستی کشور توسعه مراکز روزانه سالمندان را از رویکردهای سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: این مراکز با هدف ایجاد شرایط بهتر برای زندگی سالمندی راه اندازی میشوند.
حسین نحوی نژاد گفت: دو هزار و ۲۰۰ مرکز سالمندان در کشور فعال است که استان سمنان به لحاظ عملکرد کیفی و کمی در این بخش از میانگین کشوری بالاتر و جز استانهای برتر کشور است.
http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1395/12/16/818909_949.mp4
منبع: خبرگزاری صدا و سیما