رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

بانک جامع اطلاعات سالمندان تدوین می شود

محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از تدوین بانک جامع اطلاعات سالمندان خبر داد.

محسن سلمان نژاد در مصاحبه اختصاصیگفت: این بانک به منظور شناسایی توانمندی ها و نیازهای سالمندان و ارائه خدمات مناسب به آنها ایجاد می شود. 

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۸ درصد جامعه سالمند است افزود: تا سال ۱۴۱۲ (۱۵ سال آینده) ۱۴ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و به طور کلی جمعیت کشور سالمند می شود. 
سلمان نژاد اضافه کرد: برنامه ها و سیاست گزاری های حوزه سالمندان در شورای ملی سالمندان صورت می گیرد که دبیرخانه آن زیر نظر سازمان بهزیستی کشور است. 
وی افزود: به منظور عملیاتی شدن برنامه های شورای ملی سالمندان از تشکل های مردم نهاد همچون بنیاد فرزانگان استفاده می شود. 
سلمان نژاد گفت: بنیاد فرزانگان در ۲۶ استان کشور ۳۸ شعبه دارد که مجازند در همه زمینه های ارائه خدمت به سالمندان فعالیت کنند. 
وی افزود: تشکیل کلوپهای سالمندان، مهدهای سالمندان به منظور نگهداری روزانه از آنان و مراکز نگهداری شبانه روزی از جمله فعالیت های بنیاد فرزانگان است. 
وی گفت: شعب بنیاد فرزانگان در سال آینده تا سه برابر افزایش خواهد یافت.
منبع: خبرگزاری صداوسیما