انوشیروان محسنی بندپی

ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در امور سالمندان

کارگاه آموزش کاربرد روش‌های اجتماع‌محور در عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها توسط بنیاد فرزانگان سراسر کشور با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، محسن سلمان‌نژاد؛ رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و اصغر باقری؛ مدیرکل بهزیستی استان تهران برگزار شد.

کارگاه آموزش کاربرد روش‌های اجتماع‌محور در عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها توسط بنیاد فرزانگان سراسر کشور با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، محسن سلمان‌نژاد؛ رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و اصغر باقری؛ مدیرکل بهزیستی استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، انوشیروان محسنی بندپی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این کارگاه آموزشی اظهار داشت: سالمندی یک پدیده فیزیولوژی است و سراغ همه می‌آید، خوشبختانه با ارتقای سطح بهداشت، امید به زندگی در کشور به ۸۰ سال رسیده است و کشوری موفق است که برای دوره سالمندی خود برنامه‌ریزی داشته باشد.

وی افزود: دوره بازنشستگی می‌تواند یک پنجم عمر یک انسان را شامل شود و فرد در این دوره از زندگی خود می‌تواند فرصت‌های فراوانی را برای جامعه خود ایجاد کند، زیرا تجربه زیادی دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه متاسفانه شاخص‌های دیده‌بانی سالمندی در کشور ما مطلوب نیست، گفت: امنیت روانی، ایجاد محیط امنیت‌ساز چه از نظر روحی و چه از نظر محیطی و بهبود شرایط محیط از نظر حمل و نقل عمومی باید برای یک سالمند تهیه شده باشد تا افراد سالمند بتوانند به راحتی در جامعه حضور داشته باشند.

محسنی بندپی با بیان اینکه یکی از راهکارها برای زندگی بهتر در دوره سالمندی این است که حضور افراد را در جامعه روان کنیم، تصریح کرد: سازمان بهزیستی به عنوان سازمانی مرجع و شناخته شده می‌تواند به صورت تخصصی برای سالمندان کار کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز تشکیل دبیرخانه شورای ملی سالمندان را در این سازمان تثبیت کرد.

وی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه تلاش کردیم هرچه بیشتر برای پوشش مشکلات دوره سالمندی توجه و کار کنیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: انزوا طلبی و ندیدن حمایت‌های نهادها توسط سالمندان از جمله آسیب‌های روانی است که بر سالمندان چیره می‌شود و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از مشکلات را می‌توانیم با اجتماعی کردن مسأله حل کرد و تمام کارها با پول حل نمی‌شود.

محسنی بندپی گفت: امروز تعداد افراد زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال با هم برابر است و باید برای این دو گروه برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۳۸ بنیاد فرزانگان در ۲۶ استان تشکیل شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در کارگاه آموزش کاربرد روش‌های اجتماع‌محور در عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها توسط بنیاد فرزانگان سراسر کشور از لوگوی این بنیاد نیز رونمایی کرد.

منبع: روابط عمومی بهزیستی استان تهران