معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور

گزارش تصویری/ رونمایی از لوگوی کشوری بنیاد فرزانگان کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در کارگاه آموزش کاربرد روش‌های اجتماع‌محور در عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها توسط بنیاد فرزانگان سراسر کشور لوگوی بنیاد فرزانگان را رونمایی کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در کارگاه آموزش کاربرد روش‌های اجتماع‌محور در عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها توسط بنیاد فرزانگان سراسر کشور لوگوی بنیاد فرزانگان را رونمایی کرد.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان