با همراهی خیرین صورت گرفت:

آذر شرقی/ گزارش تصویری بازدید اعضای مجمع خیرین تبریز از آسایشگاه سالمندان آنا

اعضای مجمع خیرین تبریز از آسایشگاه سالمندان آنا این شهر بازدید و برای رفع مشکلات و نیاز این سالمندان گامههایی برداشتند.

اعضای مجمع خیرین تبریز از آسایشگاه سالمندان آنا این شهر بازدید و برای رفع مشکلات و نیاز این سالمندان گامههایی برداشتند.

 

 

 

 

 

منبع: آساخبر