به همت بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری

اردبیل / بازدید دانشجویان پرستاری اردبیل از خانه سالمندان

جمعی از دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در خانه سالمندان ضمن عیادت از سالمندان این خانه به بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی این مجموعه پرداختند.

جمعی از دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در خانه سالمندان ضمن عیادت از سالمندان این خانه به بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی این مجموعه پرداختند.

۳۵ ۹۸۵۷۲۲_۹۰۹نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در خانه سالمندان امید سبز واقع در جاده شام اسبی (حومه اردبیل) ضمن عیادت از سالمندان بستری در این خانه به بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی سالمندان پرداختند.

برپایی نشست های صمیمانه، خاطره گویی و اهدای هدایا به سالمندان از جمله برنامه های این دیدار بود.

بازدید دانشجویان رشته پرستاری از خانه سالمندان اردبیل توسط بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

منبع: خبرگزاری بسیج