رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز

یزد/ شورای ساماندهی سالمندان و کمیته مناسب سازی شهرستان مهریز

مناسب سازی می بایست بر اساس استانداردهای تعریف شد. و قانونهای مصوب به صورت ویژه مورد توجه عملی مسئو لین شهرستان قرار گیرد.

علیزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز با بیان اینکه در حال حاضر در مباحث ساخت و ساز و مبلمان شهری توجه ایی به سالمندان و معلولین نمی شود اظهار داشت توجه به این امرنیاز به فراهم شدن بستر فرهنگی و اعتبارات لازم دارد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان از همراهی فرمانداری شهرستان در پیگیری مناسب سازی شهر تقدیر و از زارعزاده شهردار جدید شهرستان به جهت پیگیریها و حمایت از امر مناسب سازی در همین مدت محدود انتصاب ایشان تقدیر نمود. علیزاده با بیان اینکه خیرین و مردم در امر ارائه خدمات به سالمندان و معلولین پیشگام بوده اند و نمونه آن را در ساخت و تجهیز مراکز سالمندان شهرستان می توان دید.

photo_2017-02-24_19-59-12

از مسئولین خصوصا شهرداری، بانکها در خواست نمود با الگو گرفتن از این عزیزان مناسب سازی اماکن و ارائه خدمت به سالمندان و معلولین که پیوسته مورد تأکید مسئولین محترم نظام وشرع مبین اسلام است مد نظر قرار دهند.

در ادامه مهندس رستگاری فرماندار شهرستان با تشکر از پیگیری و تشکیل شورای سالمندان شهرستان، تشکیل این جلسات را پیش زمینه مناسب سازی و ارائه خدمات مطلوب به سالمندان دانست و اظهار داشت خدمات و مناسب سازی ها می بایست در عمل خود را نشان دهد فرماندار شهرستان احترام به سالمندان را از ارزشهای تعالیم دینی ما و از تأکیدات رهبر معظم انقلاب و عمل به آن را مصداق عمل خیرو خدمت به مردم عنوان نمودند.

photo_2017-02-24_19-59-24

در ادامه جلسات تمامی اعضاء نظرات خود را در خصوص مبلمان شهری و نحوه ارائه خدمات مطلوب ارائه دادند.

لازم به ذکر است رئیس اداره بهزیستی شهرستان در ابتدای جلسه گزارشهایی از روند ارائه خدمات به سالمندان و مناسب سازی سطح شهرستان و همچنین چگو نگی اجرا شدن مصوبات جلسات قبل ارائه نمودند.

همچنین در این جلسه آسایش کارشناس مسئول مناسب سازی سازمان بهزیستی استان گزارشی از طرحها و برنامه ها ی حوزه مناسب سازی نظیر سامانه معبر، طرح جامع ارائه خدمالت به نابینایان در بانکها و….. مطالبی عنوان نمودند.

منبع: اداره بهزیستی شهرستان مهریز