مدیرکل بهزیستی استان یزد

یزد / راه اندازی مرکز روزانه سالمندان بی بی کوچک

مرکز روزانه سالمندان بی بی کوچک با هدف ارائه خدمات توانبخشی، پزشکی، فیزیوتراپی، روانشناسی، کاردرمانی، آموزشی، رفاهی و ... در محله ی عرب مزویراباد مهریز راه اندازی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در مراسم بهره برداری این مرکز گفت: جایگاه سالمندی در جامعه مشابهت می کند با جایگاه انبیاء در جامعه و این نقش بواسطه نقش است که سالمندان در خدمت به جامعه داشته و دارند.

دکتر جلیل عفتی بر ضرورت تکریم سالمندان در جامعه تاکید کرد و گفت: باید زمینه حضور هرچه بیشتر سالمندان را در جامعه فراهم کنیم.

وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی در کشور و استان گفت: با توجه به حجم سالمندی که فراروی ماست با امکانات دولتی توان خدمت رسانی وجود دارد و نیاز به مشارکت خیرین در این زمینه است.

photo_2017-02-20_14-46-51

مدیرکل بهزیستی استان یزد راه اندازی مرکز روزانه سالمندی بی بی کوچک را نمونه ای از مشارکت خیرین دانست و گفت: این مراکز باعث می شوند که سالمندان بواسطه تنهایی که منشا بسیاری از درد و ناراحتی سالمندان است دیگر تنها نباشند.

photo_2017-02-20_14-46-55

وی تعداد سالمندان مهریز را ۶ هزار نفر عنوان کرد و افزود: گسترش خدمات در سطح محلات مهمترین هدف بهزیستی است چراکه وجود مراکز روزانه سالمندی در سطح محلات باعث حرکت و بیرون آمدن سالمند از خانه و حضور در جامعه می شود.

منبع: بهزیستی استان یزد