گزارش تصویری

بازدید دکتر سلمان نژاد از بنیاد فرزانگان کردستان

دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور طی سفر خود به استان کردستان از بنیاد فرزانگان این استان بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های آنها آشنا شد.

دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور طی سفر خود به استان کردستان از بنیاد فرزانگان این استان بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های آنها آشنا شد.

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور طی سفر خود به استان کردستان از بنیاد فرزانگان این استان بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های آنها آشنا شد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور