مدیرکل بهزیستی استان زنجان

زنجان/ ۳۰ درصد از سالمندان زنجانی بدون بیمه

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: برخی از سالمندان بازنشسته کشوری، تامین اجتماعی و برخی نیز تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند ولی ۳۰ درصد از سالمندان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: برخی از سالمندان بازنشسته کشوری، تامین اجتماعی و برخی نیز تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند ولی ۳۰ درصد از سالمندان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند.

محمد محمدی قیداری در کمیسیون بررسی خانه سالمندان، افزود: افزایش امید به زندگی سالمندان در کشور مشهود است که در حدود ۷۹ تا ۸۰‌ سال افزایش یافته است .

وی اظهار کرد: تا پایان سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان جهان به ۳۰ درصد جمعیت جهان می‌رسد و جمعیت جوان با جمعیت سالمند برابر می‌شود که این خود زنگ خطرهایی را به صدا درمی‌آورد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان به ایجاد محیط دوستدار سالمند، اشاره کردو گفت: از جمله اقداماتی که در این راستا انجام شده مناسب‌سازی محیط‌های اجتماعی در استان است که تاثیر بالایی را در بهبود کیفیت زندگی سالمندان دارد.

محمدی قیداری یادآور شد: طی بررسی‌های انجام شده برخی از سالمندان بازنشسته کشوری، تامین اجتماعی و برخی نیز تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند ولی ۳۰ درصد از سالمندان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستندو باید حمایت شوند.

وی گفت: با افزایش سالمندی جمعیت فعال کاهش می‌یابد و برای کنترل این مهم نباید نیروی کار ماهر را در سن ۶۰ سالگی بازنشسته کنیم.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: سیاست این سازمان واگذاری مراکز به بخش خصوصی است و بخشی از جوانان به دلیل نداشتن شغل و اشتغال به این سمت گرایش پیدا می کنند.

محمدی قیداری افزود: سونامی سالمندی در راه است و باید از هم اکنون برای این موضوع برنامه هایی داشته باشیم و محیط های دوستدار با سالمندی را ایجاد کنیم.

منبع: جام جم آنلاین