گزارش عملکرد

بوشهر/ مصوبات جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان دشتی

گزارش عملکرد و اقدمات صورت گرفته شورای ساماندهی سالمندان شهرستان به شرح ذیل حضورتان ایفاد می گردد.

اولین جلسه شورای ساماندهی سالمندان در شهرستان مورخ ۳۰/۹/۹۵ در سالن اجتماعات فرمانداری و با حضور معاون فرماندار، مشاور فرماندار، اداره راه و شهرسازی، تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی ره ، اداره صنعت ،معدن و تجارت، اداره آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان، اداره امور مالیاتی، شبکه بهداشت و درمان و شهرداری و بهزیستی با دستورکار آشنایی اعضا با آئین نامه شورای ساماندهی سالمندان تشکیل گردید.

 

و مصوبات جلسه به شرح ذیل مشخص گردید:

  1. تشویق و ترغیب سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در ساماندهی سالمندان
  2. مقرر گردید کلیه اعضا خدمات ارائه شده به سالمندان تحت حمایت همراه با ارائه راهکارها و پیشنهادات ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا به صورت مکتوب اعلام نمایند. که صورتجلسه این جلسه قبلا به حوزه معاونت محترم توانبخشی و اعضای جلسه ارسال گردیده است.

مصوبات مذکور در حال پیگیری می باشد و پیرو مصوبه شماره ۲ تا کنون اداره ورزش و جوانان و جهاد کشاورزی شهرستان پاسخگو بوده اند.

با توجه به آمار بالای سالمند در شهرستان خدماتی از قبیل مراقبت های ویژه، و مکمل کلسیم و …. در شبکه بهداشت و خانه های بهداشت شهرستان توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان به سالمندان ارائه می گردد. همچنین پیگیری بیمه سلامت و شناسایی سالمندان زیر خط فقر در دستور کار ادارات بهزیستی و کمیته امداد شهرستان قرار دارد.

منبع: بهزیستی استان بوشهر