با موافقت نمایندگان مقرر شد؛

لزوم پوشش ۷۵درصدی طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی و سالمند تا پایان برنامه توسعه با پوشش ۷۵ درصدی کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی و سالمند تا پایان برنامه توسعه با پوشش ۷۵ درصدی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۲۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بخش ششم بند ب ماده ۹۵ این لایحه که مربوط به حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی است، موافقت کردند.

در بند ب ماده ۹۵ آمده دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵% میزان کنونی کاهش یابد.

در بخش ششم این اقدامات، ذیل عنوان «حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان» آمده است:

۱-۶-  تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه.

۲-۶- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (۲۵%) جمعیت هدف.

منبع: خبرگزاری خانه ملت