جهت تدوین پروپوزال

اعضای کمیته علمی تدوین پروپوزال پیمایش ملی وضعیت سالمندان

در اولین جلسه کمیته علمی پبمایش ملی وضعیت سالمندان، اعضای کمیته معرفی شدند.

در اولین جلسه کمیته علمی پبمایش ملی وضعیت سالمندان، اعضای کمیته معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،در اولین جلسه کمیته علمی پبمایش ملی وضعیت سالمندان، اعضای کمیته معرفی شدند.

اعضای کمیته علمی طرح “مطالعه پیمایشی سالمندان ایران”:

۱. دبیر کمیته: آقای دکتر محسن سلمانژاد؛رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور.
۲. آقای دکتر مجید کوششی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
۳. آقای کامبیز کبیری، مدیر برنامه محترم جمعیت و توسعه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران.
۳. خانم دکتر رباب صحاف، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۴. دکتر هومن محمدی، کارشناس امر سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور