گزارش تصویری

حضور دکتر علی ربیعی در کلیسای گئورگ مقدس خانه سالمندان

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با آغاز سال نوی میلادی با حضور در کلیسای گئورگ مقدس از خانه سالمندان این کلیسا نیز بازدید کرد.

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با آغاز سال نوی میلادی با حضور در کلیسای گئورگ مقدس از خانه سالمندان این کلیسا نیز بازدید کرد.